FANDOM


lustracje kart TCG Kaijudo sprawiają wrażenie bardzo żywych. Najważniejsze informacje potrzebne do przyspieszenia gry są doskonale widoczne dla gracza. Każda karta ma znak cywilizacji do której należy. Po prawej stronie karty dostrzeżemy informacje o częstości występowania danej karty. W dolnej części opis jej działania.

Kaijudo opis karty(1)

Tutaj wykaz wszystkich parametrów na jakie napotkamy:

  • Card Level (poziom karty) – to liczba many jaka potrzebujemy, aby wystawić daną kartę
  • Card Type (typ karty)– istnieją 3 typy kart: Creature (Stworzene), Evolution Creature (Stworzenie Ewolucyjne) i Spell (Czar)
  • Card Abilities (zdolności karty)
  • Power (moc) – w przypadku stworów okresla ich moc. Im większa to liczba tym poteżniejsza karta na polu bitwy
  • Race (rasa) - umieszczona pod nazwą karty, np. Beast Kin, Cyber Lord
  • Rarity (rzadkość)– liczba gwiazdek określa poziom rzadkości, im więcej gwiazdek tym mniej spotykana karta, 1 = common (powszechna); 2 = uncommon (niepowszechna); 3 = rare (rzadka); 4 = very rare (bardzo rzadka); 5 = super rare (super rzadka)

UWAGA:Parametry takie jak Power i Race nie występują w kartach typu czar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.